Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2011

Statystyki

Internet dostarcza ogromną ilość informacji. Rejestruje każdą aktywność internautów. W tej części przedstawię możliwości analizy statystyk ruchu na stronie WWW. Na wstępie warto zaznaczyć, że o ile teraz taka technika wykorzystania statystyk www może wydawać się niereprezentatywna, oderwana od realiów, o tyle w ciągu następnych dziesięcioleci nabierze ona podstawowego znaczenia, ponieważ zdecydowana większość z nas będzie w sieci,

Podstawową informacją jaką uzyskamy dzięki statystykom internetowym jest to, ile osób odwiedza naszą stronę. Niewątpliwie jest to dla polityka istotne. Pokazuje np. w jakim stopniu społeczeństwo reaguje na informacje w mediach, związane z partią, ukazując czasowe wzmożenie odwiedzin, bądź spadek, tym samym oddając poziom zainteresowania partią, politykiem. Dużo ciekawszą wiedzą wydają się jednak statystyki dotyczące głębokości (ilość stron na jedno cookies) odwiedzin, dróg wejścia, wyjścia i najskuteczniejszych stron docelowych naszego serwisu, oraz długości wizyt (czas na jedno cookies na danej podstronie). Wskazują one na to, co w ramach naszej strony zainteresowało odwiedzających. Wiedzę tą dopełnia mouse tracking, czyli zapis kliknięć myszką w dane elementy na serwisie. Analiza pozwala jednoznacznie stwierdzić, jakie informacje cieszą się największą popularnością. Należy pamiętać, że dane te są zmanipulowane przez odpowiednią ekspozycję treści, wnoszą jednak więcej niż tylko techniczną wiedzę o naszych odbiorcach. Statystyki strony www pozwalają obserwować reakcje obywateli na akcje podejmowane przez partie. Np. partia ogłasza nowy projekt ustawy i informuje gdzie można się z nim zapoznać. Obserwując statystyki podstrony, na której znajduje się projekt, dowiadujemy się jakie rzeczywiste zainteresowanie wzbudziliśmy naszym działaniem. Ciekawa wydaję się również analiza ruchu przychodzącego – czyli skąd zawędrowali na nasz serwis użytkownicy sieci. Możemy dowiedzieć się za pomocą jakich haseł z wyszukiwarki odnaleźli nasz serwis, bądź za pośrednictwem jakich linków do nas trafili. Dobrym badaniem rozpoznawalności marki w internecie, które można z powodzeniem zastosować wobec partii czy polityka, jest badanie ruchu brandingowego, czyli ilości wejść na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki Google, poprzez nazwę brandu1 czyli np. na stronę Janusza Palikota poprzez wpisanie frazy Janusz Palikot (w biznesie chodzi o nazwę produktu, bądź adres strony). Duża ilość takich wejść świadczy o znajomości marki, niewielka o jej braku. Wszystkie te informacje możemy obserwować w czasie, co dodatkowo umożliwia wyciągnięcie różnych wniosków z takich badań. Statystyki umożliwiają również badanie realizacji wskazanych celów, akcji. Za cel możemy wybrać np. zarejestrowanie się do newslettera, bądź też ściągnięcie aplikacji na pulpit itp. Badając samych użytkowników strony, możemy w jakimś stopniu oszacować osoby zainteresowane naszą działalnością, poprzez analizę użytkowników stale powracających na naszą stronę. Co więcej geolokalizacja umożliwia zbadanie z jakich obszarów kraju pochodzą nasi odwiedzający. W firmach, dla których strona www jest znaczącym elementem zatrudnia się specjalną osobę odpowiedzialną za analizowanie ruchu na serwisie, wydaje się zatem uzasadnione, aby w sztabie wyborczym była osoba kompetentna w tej kwestii. Oprogramowanie służące do opisanych powyżej operacji, a nawet do o wiele bardziej wyrafinowanych analiz można pobrać zupełnie za darmo np. Google Analytics, ale poza tym programem jest jeszcze kilka alternatyw dostępnych na otwartych licencjach.

August 22 2011

Podział narzędzi internetowych ze względu na funkcje.

komunikujące:

działania reklamowe:

 • display

 • geolokalizacja

 • targetowanie behawioralne

 • podcasty

 • SEM (search engine marketing)

 • Mailing

działania o charakterze niereklamowym:

 • blog

 • marketing wirusowy

 • marketing szeptany

 • strona www

 • SEO (searach engine optimization )

 • SMO ( social media optimization )

 • API (aplikacje)

 • Kanały RSS

 • Newsletter

integrujące:

 • forum

 • chat

 • mikroblogi

 • Blip, Flacker, Śledzik, Twitter

 • społeczności internetowe

agregujące:

 • statystyki

 • ankiety

Zdecydowanie najtrudniej zakwalifikować narzędzia, znajdujące się w kategorii „integrujące”. Naturalnie funkcja integrowania może zajść jedynie w jakiejś już istniejącej przestrzeni. W ramach sieci, tą przestrzenią jest strona www i narzędzia stanowiące jej podstawowe funkcjonalności, niemniej samą stronę www również należy wskazać jako narzędzie. Dlatego wyodrębniłem narzędzia związane z funkcją integrowania, zaznaczając jednak, że są one wyodrębnione ze względu na istotę funkcji strony internetowej. Zaprezentowany katalog nie pretenduje do bycia wyczerpującym. W dalszej części dokładnie opisuję tylko wybrane narzędzia. Moim celem jest wskazanie pewnych możliwości, zarysowanie pewnej przestrzeni badawczej, a nie wyczerpujące badanie.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl