Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Podsumowanie

Forma w jakiej organizujemy nasze życie w każdym wymiarze: prywatnym, publicznym, gospodarczym, politycznym czy dowolnym innym jest funkcją tego w jaki sposób się komunikujemy. Za sprawą sieci w komunikacji pojawiły się trzy nowe płaszczyzny: multimedia, interaktywność oraz dostępność, które wprowadzają do niej nową jakość. Internet jako środek przekazu stwarza zatem nową podstawę dla struktury naszego społeczeństwa. Jesteśmy świadkami zmieniających się pod jego wpływem instytucji życia społecznego. Niewątpliwie ci, którzy wyznaczą standardy korzystania z nowych mechanizmów, będą jednocześnie twórcami, a zatem i beneficjentami nowej struktury społeczeństwa.

Omawiane procesy mają wpływ na politykę. Powstaję niezagospodarowana dotychczas przestrzeń, której stopniowe wypełnianie wyłania nowe odmienne od dotychczasowych formy aktywności politycznej, zarówno po stronie wyborców jak i wybieranych. Internet w najbliższym czasie przyczyni się do zwiększenia efektywności i spadku kosztów kampanii wyborczych. Z jednej strony jest znakomitym sposobem przekazywania, gromadzenia, zasięgania informacji, z drugiej zaś świetnie służy różnego rodzaju zadaniom związanym z komunikacją między ludźmi, grupami, instytucjami. Służy nie tylko komunikowaniu na zewnątrz ale bardzo ułatwia pracę organizacji, jaką jest sztab wyborczy.

Polska od 1991 roku kiedy nastąpiło zniesienie blokady na łączność internetową z Polską po stronie USA stała się w pełni członkiem globalnej sieci. Od tego czasu zauważamy bujny rozwój tego medium w naszym kraju. Biznes który z powodzeniem wykorzystuję to narzędzie zarówno do organizowania własnej pracy jak i kontaktu z konsumentami wyznaczył szlak którym powinna podążyć polityka.

Badania dowodzą, że elektorat, do którego można dotrzeć za pomocą sieci, to w większości ludzie młodzi, wykształceni, zamieszkujący w miastach. Internauci są aktywniejsi politycznie niż reszta społeczeństwa, co wynika najprawdopodobniej z ich lepszego dostępu do informacji oraz lepszych możliwości konfrontowania przekonań z innymi ludźmi. Więcej wiedzą o polityce, a dzięki interakcjom z innymi bardziej ich ona angażuje. Zatem każda licząca się siła polityczna, powinna starać się zaistnieć w sieci.

Istnieje szereg mechanizmów, form aktywności służących komunikacji z wyborcami, integrowaniu ich oraz badaniu ich aktywności. Część z nich została w tej pracy opisana. Wskazałem idee mechanizmów, sposób ich funkcjonowania i konkretne przykłady posłużenia się nimi. Tego, że Internet jest skuteczny jako narzędzie polityczne dowiodła, zakończona sukcesem, kampania Baracka Obamy.

W Polsce najbardziej popularną partią wśród internautów jest Platforma Obywatelska. Niestety, po przeanalizowaniu jej strony internetowej nie można o tej partii powiedzieć, że należycie wykorzystuje swoją popularność. Większość możliwych form aktywności w ogóle nie została przez partie podjęta, a istniejące rozwiązania są fasadowe. Istnieją w naszym kraju jednostkowe przykłady poprawnego wykorzystania internetu jako narzędzia politycznego, takie jak kampanie posłów Rafała Trzaskowskiego, czy Michała Jarosa, niemniej w skali makro PO (rozumianej jako wykorzystanie internetu na stronie głównej) nie wykorzystuje sieci w należyty sposób.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl